Enter a website, keyword, tag of your interest.

Paloveape Moe Lea Tonga

1

Koe Ngaahi Paloveape 'oe Lea Tonga. Koe ngaahi Paloveape eni 'e ni'ihi 'oe lea Tonga. 'Oku vahevahe atu kinautolu 'o fakatatau moe felave'i 'a honau fakalea moe ...

  • Site info & statistics: view
2

LILIU-LEA.....PALOVEAPE.....TA'ANGA.....TU'I HOU'EIKI KAKAI.....'UHINGA-LEA ... ki'i manupuna 'oku ma'u i 'Eua na'e faka'ofo'ofo'ia ai e kau Tonga koe lanu moe ...

  • Site info & statistics: view
3

Subject: [tasilisili] Re: faka'uhinga lea. Ko e Paloveape faka-Tonga: 'Mate-mate-'a-liku' - The ... pe 'ae fo'i lea moe kaiha'a manioke ee koe fusi pe mo kilokilo holo ee ...

  • Site info & statistics: view
4

Ko e Lea Tonga foki moe Paloveape na'e ngaue'aki ia hotau kakai kihe 'enau ngaue faka'aho. quot;Ihe kuonga 'ni kuo lahi hono ngaue'aki e quot;slang quot; pea kuo faka'au ke mole atu ...

  • Site info & statistics: view
5

Mo'oni e lau 'a e paloveape Tonga, pala pe 'a kahokaho. ... faka'anaua pe peheange mai ke mo'oni e lea.....Ko Tonga ... Koe me'a pe eni moe tama Tonga na'e to'o e vesinia.

  • Site info & statistics: view

Related Entries

Other websites on this keyword

More search options ... Ko E Tohi 'a E Reed KI He Lea Tonga Heliaki Published January 2004 by ...

Mo'oni e lau 'a e paloveape Tonga, pala pe 'a kahokaho. ... faka'anaua pe peheange mai ke mo'oni e lea.....Ko Tonga ... Koe me'a pe eni moe tama Tonga na'e to'o e vesinia.

... fakatapu) he 'oa.'Oku tupu mei heni 'a e Paloveape ... 'E toki ma'u ha tohi lea-Tonga ha taimi kehe kae ... Ta'egali kuo 'ilo 'i Tonga ni Ki Matamoana moe higano