Enter a website, keyword, tag of your interest.

Lea Tonga Paloveape

Advertisement
1

Koe Ngaahi Paloveape 'oe Lea Tonga. Koe ngaahi Paloveape eni 'e ni'ihi 'oe lea Tonga. 'Oku vahevahe atu kinautolu 'o fakatatau moe felave'i 'a honau fakalea moe ...

  • Site info & statistics: view
2

LILIU-LEA.....PALOVEAPE.....TA'ANGA.....TU'I HOU'EIKI KAKAI.....'UHINGA-LEA: Koe lea Tonga koe lea faka'ofo'ofa mo fakalata. 'Oku tau maheni ai ka 'i ai ...

  • Site info & statistics: view
3

Reed Book of Tongan Proverbs: Ko E Tohi 'A E Reed Ki He Lea Tonga Heliaki. United Kingdom: Reed. Malimali, S. 2005. Trochus Resources: A New Fishery in Tonga?

  • Site info & statistics: view
4

Subject: [tasilisili] Re: faka'uhinga lea. Ko e Paloveape faka-Tonga: 'Mate-mate-'a-liku' - The liku still. 'Uhinga: Ko ha me'a 'oku ngali angalelei, kae fakafokifa pe ...

  • Site info & statistics: view
5

... but I said she had to loose a few pounds first. lol Mo'oni e lau 'a e paloveape Tonga ... homou mala'e.Ka ko 'ete si'i faka'anaua pe peheange mai ke mo'oni e lea.....Ko Tonga ...

  • Site info & statistics: view

Related Entries

Other websites on this keyword

Ben....koe Lea Tonga neu 'oatu ki mu'a....pea koe ngaahi Paloveape leva 'oku ou highbeam atu 'i 'olunga. Tau ki'i taimi si'i ai kae fu'u le'ei hake 'eku ki'i ...

Ko E Tohi 'a E Reed KI He Lea Tonga Heliaki Published January 2004 by Reed. Written in English.

... but I said she had to loose a few pounds first. lol Mo'oni e lau 'a e paloveape Tonga ... homou mala'e.Ka ko 'ete si'i faka'anaua pe peheange mai ke mo'oni e lea.....Ko Tonga ...

Maa Lahi or Ma'a Lahi??..Mo'oni e lea 'a Palesiteni ... ni, kou fokotu'u atu ke kamata'i ha Forum 'a Tonga ketau ... He 'oku mo'oni e paloveape, quot;Koe patato pe 'a niu ngono ...

... pe mata'i ika ke to'o na'a nanamu (fakatapu) he 'oa.'Oku tupu mei heni 'a e Paloveape ... Ko e taha 'o e sipinga 'o e lea Tonga 'oku makehe mei he ngaahi lea faka-fonua,

Latest News: --- MATE PE TONGA NGAUE 'A 'ALUNGAMONU--- ... ho'o fakaofiofi he 'oku mo'oni ai e lau 'a e paloveape, ko ... ps: TE U 'OATU E 'UHINGA E FO'I LEA KO E MANA FATULISI ...

Voiceoftonga- Your online community for Tongans and Pacificans

... ko'eni he koe me'a mo'oni 'eni 'oku lolotonga hoko 'i hotau motu, pea koe lea 'ae ... koe haa koaa hono 'uhinga 'o fekau'aki moe kaveinga, 'oku mahu'inga 'aupito hota tonga ...