Enter a website, keyword, tag of your interest.

Agjencia Kombetare E Provimeve

1

The Vocational Education and Training in Albania is finally getting a deserved attention for its role and responsibilities. It is also getting pertinent consideration ...

  • Site info & statistics: view
2

Faqja Zyrtare e Turizmit Shqipetare Agjencia Kombetare e Turizmit - AKT Email@akt.gov.al

  • Site info & statistics: view
3

quot;AKP quot; eshte Agjencia Kombetare e Provimeve. quot;IZhA quot; eshte Instituti i Zhvillimit te Arsimit. quot;DAR quot; eshte Drejtoria Arsimore Rajonale; quot;ZA quot; eshte Zyra Arsimore.

  • Site info & statistics: view
4

Ne kete rast, pergjegjesi i vleresimit firmos ne tabelen e vleresimit te testit, se bashku me vleresuesin e trete quot;, thone burime nga Agjencia Kombetare e Provimeve.

  • Site info & statistics: view
5

Keshtu, vleresimi i cdo pergjigjeje te dhene nga nxenesi per kerkesen perkatese do te mbeshtetet ne skemen e vleresimit te pergatitur nga Agjencia Kombetare e Provimeve ...

  • Site info & statistics: view

Related Entries